บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

Posted 4 months ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด


    เปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ นายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในช่วงแรก เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญ (Invitation Only) เท่านั้น  และจะเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่าน ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2567 นี้

0 Votes


0 Comments