แจ้งช่องทางสื่อ social ของบริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

Posted 4 months ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด ขอแจ้งช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการของบริษัท ฯ ดังนี้


  1. เว็บไซต์บริษัท ฯ มีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ www.waanx.com

  2. Official Facebook Pages คือ Waan Exchange

  3. Official Instagram Account คือ waanexchange

  4. Official Line คือ @waanx

  5. Official X (Twitter) Account คือ @waanexchange

  6. Official Tiktok คือ @waanexchange


หมายเหตุ: เว็บไซต์ https://waanex.ioไม่ใช่เว็บไซต์ของ บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด


ทั้งนี้หากท่านพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ แจ้งด้านบนนี้ สามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบได้ผ่านช่องทาง chat box หรือ support@waanx.com

0 Votes


0 Comments