Bitcoin Halving คืออะไร? จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อราคาของ Bitcoin?

Posted 4 months ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล  มีเหตุการณ์เพียงไม่กี่เหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจและการเก็งกำไรมากเท่ากับ  Bitcoin Halving ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุกๆ 4 ปี  และเป็นเหมือนช่วงเวลาที่สำคัญของ Bitcoin  ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลและความเชื่อมั่นของนักลงทุน  แต่จริงๆ แล้ว Bitcoin Halving คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ?  เรามาเจาะลึกรายละเอียดของเหตุการณ์ที่น่าสนใจนี้กันดีกว่า


1. Bitcoin Halving คืออะไร?

Bitcoin Halving คือ เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับ Bitcoin ทุกๆ 4  ปี หรือประมาณ 210,000 บล็อก โดยจำนวน Bitcoin  ใหม่ที่ถูกขุดจะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่ออุปทานของ Bitcoin  ทั้งหมดโดยตรง โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดเงินเฟ้อของ Bitcoin

Bitcoin จำนวน 1 ล้าน เหรียญแรกถูกขุดขึ้นมาโดย Satoshi Nakamoto ซึ่งเป็นผู้สร้าง Bitcoin ในปี 2009

นับตั้งแต่นั้นมา Bitcoin ถูกขุดขึ้นมา 19,671,806 เหรียญแล้ว  ซึ่งคิดเป็นประมาณ 93% ของอุปทานทั้งหมด โดยเหลือ Bitcoin อีกประมาณ 1.32  ล้านเหรียญเท่านั้นที่จะถูกสร้างขึ้นมา

2. Bitcoin Halving จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 นี้ นับเป็นครั้งที่ 4 และคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 20 เมษายน 2024


3. ประวัติของ Bitcoin Halving

  • 2009 – รางวัลจากการขุด Bitcoin นั้นเริ่มต้นที่ 50 BTC/บล็อก
  • 2012 – การ Halving ของ Bitcoin ครั้งแรกได้เริ่มต้นขึ้นและลดรางวัลจากการขุดลงเหลือ 25 BTC/บล็อก
  • 2016 – การ Halving ของ Bitcoin ครั้งที่สองและลดรางวัลจากการขุดลงเหลือ 12.5 BTC/บล็อก
  • 2020 – การ Halving ของ Bitcoin ครั้งที่สามและลดรางวัลจากการขุดลงเหลือ 6.25 BTC/บล็อก
  • 2024 – การ Halving ของ Bitcoin ครั้งที่สี่และลดรางวัลจากการขุดลงเหลือ 3.125 BTC/บล็อก
  • 2140 – การ Halving ครั้งที่ 64 และจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะไม่มีการสร้าง Bitcoin ใหม่อีกต่อไป

4. Bitcoin Halving นั้นพิเศษอย่างไร? 

Bitcoin Halving จะทำให้จำนวน Bitcoin  ที่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่นั้นลดลง ประกอบกับ Max Supply ของ Bitcoin ที่ 21  ล้านเหรียญและไม่มีการสร้างเพิ่ม  ทำให้ไม่เกิดปัญหาเงินเฟ้อกับสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับ 1 อย่าง Bitcoin  ซึ่งแตกต่างกับเงิน Fiat  ที่กำกับดูแลโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศและต้องประสบกับปัญหาเงินเฟ้อที่ร้ายแรง  สังเกตได้จากในปัจจุบัน เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นกว่า 9.1%  ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา

5.ผลกระทบจาก Bitcoin Halving ต่อราคาของ Bitcoin

ตามกฎของอุปสงค์และอุปทาน อุปทานของ Bitcoin  ที่ลดลงควรเพิ่มความต้องการ Bitcoin  และน่าจะผลักดันราคาของสกุลเงินดิจิทัลอันดับ 1 ให้สูงขึ้นในอดีต หลังจากเหตุการณ์ Bitcoin Halving ราคาของ Bitcoin นั้นจะค่อยๆ  เพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่ในทันที ซึ่งปัจจัยอื่นๆ เช่น  สภาวะของตลาดและเศรษฐกิจของโลกในขณะนั้นก็มีส่วนด้วยเช่นกัน


ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงก่อนเหตุการณ์ Bitcoin Halving ในเดือนมิถุนายน  2016 ราคาของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 660 ดอลลาร์ หลังจากการ Bitcoin  Halving ในครั้งนั้น ราคาของ Bitcoin ก็ยังคง Sideway ไปจนถึงสิ้นเดือน  ก่อนจะตกลงมาที่ 533 ดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกัน แล้วราคาของ  Bitcoin ก็พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า 20,000  ดอลลาร์ในช่วงสิ้นปี 2019 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 2,916%


อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญคือหลังจากการ Bitcoin Halving ในปี 2020  ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 9,000 ดอลลาร์สู่ระดับ 27,000  ดอลลาร์ภายในสิ้นปี และขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่68,990 ในวันที่ 10  พฤศจิกายน 2021ซึ่งในช่วงสองเดือนหลังจากการ Bitcoin Halving ราคาของ  Bitcoin ก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์


Disclaimer

  • ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ  และเป็นข้อมูลที่อาจเชื่อได้่ว่ามีความน่าจะเชื่อถือ แต่ทั้งนี้  บริษัทมิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด  ข้อความตามบทความนี้ เป็นข้อเท็จจริง และ/หรือ  ความคิดเห็นของเจ้าของบทความ ณ  วันที่แสดงผลในช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น  ซึ่งข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังจากวันที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป   บริษัทจึงใคร่ขอให้ผู้อ่านศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการประกอบการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น
  • ข้อมูลตามบทความฉบับนี้ที่บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่นั้นไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทแต่อย่างใด   บริษัทเพียงนำข้อมูลมาแสดงเพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้น  นักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุนด้วยตนเอง
  • การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ  จึงไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ทั้งนี้  ก่อนการตัดสินใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน  วัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุนของท่าน  ตลอดจนความเสี่ยงที่ท่านสามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบ  เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด  ท่านควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  และท่านควรตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง


รายงาน FatMan

เรียบเรียง FatMan

0 Votes


0 Comments