แจ้งเปิดระบบฝาก - ถอน เงินบาท ให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19/05/2024 เวลา 01:30 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

Posted 2 months ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดปรับปรุงระบบฝาก – ถอน เงินบาททุกธนาคาร (ชั่วคราว) เมื่อวันที่ 18/05/2024 ขณะนี้การปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ 

วันที่: 19/05/2024 เวลา 01:30 น. (เวลาประเทศไทย)


ขอบคุณที่เลือกใช้บริการบริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

0 Votes


0 Comments