Ethereum Spot ETF ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก SEC

Posted about 2 months ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

Ethereum Spot ETF ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ


ในเอกสารที่ยื่นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 SEC ได้อนุมัติการยื่นแบบฟอร์ม 19b-4 จาก VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, และ Bitwise โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกฎเพื่อให้ Ethereum Spot ETF สามารถจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้


การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าองค์กรกำกับดูแลอาจพิจารณาให้ Ethereum เป็นหลักทรัพย์


มีรายงานว่า SEC ได้สั่งให้ผู้สมัครเร่งการยื่นแบบฟอร์ม 19b-4 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2024 โดยผู้สมัครแต่ละรายได้นำการ Staking ออก ซึ่งถือเป็นการแก้ไขครั้งสำคัญและนำไปสู่การอนุมัติในท้ายที่สุด

แม้ว่าการยื่นแบบฟอร์ม 19b-4 จะได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ผู้ออก ETF ยังต้องการการอนุมัติจาก SEC ในการยื่นแบบฟอร์ม S-1 สำหรับ Ethereum Spot ETF เพื่อเริ่มการซื้อขายอย่างเป็นทางการ นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่าการยื่นแบบฟอร์ม S-1 อาจใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือแม้แต่หลายเดือน


แนวทางการกำกับดูแลที่แตกต่างไปจากเดิม


การอนุมัติของ SEC เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติเห็นชอบกับกฎหมายที่หลายคนเชื่อว่าจะให้ความชัดเจนทางกฎระเบียบมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยร่างพระราชบัญญัติ "นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีเพื่อศตวรรษที่ 21" จะช่วยชี้แจงบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและลงนามประกาศใช้เป็นกฎหมายเสียก่อน


การอนุมัติ Ethereum Spot ETF เกิดขึ้นสี่เดือนครึ่งหลังจากที่ SEC อนุมัติ Bitcoin Spot ETF หลายรายการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม จากข้อมูลของ TradingView ราคา Ethereum ขึ้นไปแตะระดับ 3,900 ดอลลาร์ทันทีหลังจากการประกาศของ SEC แล้วลดลงมาอยู่ที่ 3,759 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว


Disclaimer

  • ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่อาจเชื่อได้่ว่ามีความน่าจะเชื่อถือ แต่ทั้งนี้ บริษัทมิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อความตามบทความนี้ เป็นข้อเท็จจริง และ/หรือ ความคิดเห็นของเจ้าของบทความ ณ วันที่แสดงผลในช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ซึ่งข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังจากวันที่บทความนี้ถูกเผยแพร่ออกไป บริษัทจึงใคร่ขอให้ผู้อ่านศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการประกอบการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น
  • ข้อมูลตามบทความฉบับนี้ที่บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่นั้นไม่มีผลผูกพันต่อบริษัทแต่อย่างใด บริษัทเพียงนำข้อมูลมาแสดงเพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น นักลงทุนจึงควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินใจก่อนการลงทุนด้วยตนเอง
  • การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคน ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุนของท่าน ตลอดจนความเสี่ยงที่ท่านสามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ท่านควรพิจารณาถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และท่านควรตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง


รายงาน FatMan

เรียบเรียง FatMan

ที่มา: https://cointelegraph.com/news/sec-spot-ether-etf-approved


This ticket is linked to the forum topic:

Ethereum Spot ETF ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก SEC

0 Votes


0 Comments