แจ้งระบบยืนยันตัวตน (KYC) ใช้งานได้ตามปกติ วันที่ 31/05/2567 ตั้งแต่เวลา 20:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

Posted about 2 months ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องปิดปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน (KYC) ชั่วคราว ในวันที่ 31/05/2567ขณะนี้การอัปเดตระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ 


วันที่31/05/2024 เวลา 20:00 น. (เวลาประเทศไทย)บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

0 Votes


0 Comments