แจ้งเปิดระบบฝาก - ถอน เงินบาท ให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 09/06/2024 เวลา 09:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

Posted about 1 month ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดปรับปรุงระบบฝาก – ถอน เงินบาททุกธนาคาร (ชั่วคราว) เมื่อวันที่ 08/06/2024 ขณะนี้การปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ 


วันที่: 09/06/2024 เวลา 09:00 น. (เวลาประเทศไทย)ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

0 Votes


0 Comments