แจ้งปิดปรับปรุงระบบ NDID ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคินภัทร (ชั่วคราว)

Posted 23 days ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด มีกำหนดปิดระบบยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านบริการ NDID ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคินภัทร (ชั่วคราว) ตามกำหนดการต่อไปนี้


กำหนดการที่ 1

เรื่อง: ปิดปรับปรุงระบบ NDID ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เริ่มวันที่: 05/07/2567 เวลา 23:30 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึงวันที่: 06/07/2567 เวลา 12:15 น. (เวลาประเทศไทย)


กำหนดการที่ 2

เรื่อง: ปิดปรับปรุงระบบ NDID ผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เริ่มวันที่:06/07/2567 เวลา 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)

ถึงวันที่: 07/07/2567 เวลา 07:30 น. (เวลาประเทศไทย)


โดยในระหว่างการดำเนินการ ท่านยังสามารถใช้บริการในส่วนอื่น ๆ ได้ตามปกติ


ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

0 Votes


0 Comments