แจ้งระบบยืนยันตัวตน (KYC) รูปแบบดิจิทัล (NDID) ใช้งานได้ตามปกติ วันที่ 06/07/2567 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

Posted 16 days ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องปิดปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน (KYC) รูปแบบดิจิทัล (NDID)ชั่วคราว ในวันที่ 06/07/2567ขณะนี้การอัปเดตระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ 


วันที่06/07/2024 เวลา 09:30 น. (เวลาประเทศไทย)


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

0 Votes


0 Comments