แจ้งเปิดระบบฝาก - ถอน เงินบาท ให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 07/07/2567 เวลา 09:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

Posted 16 days ago by Support WaanX

  • Topic is Locked
Support WaanX
Support WaanX Admin

สืบเนื่องจากประกาศเรื่องการปิดปรับปรุงระบบฝาก – ถอน เงินบาททุกธนาคาร (ชั่วคราว) เมื่อวันที่ 06/07/2567 ขณะนี้การปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้กำหนดการ:ตั้งแต่วันที่ 07/07/2567 เวลา 09:00 น. (เวลาประเทศไทย)
บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

0 Votes


0 Comments