ขั้นตอนการยืนยันตัวตน KYC

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน เมื่อ 5:12 PM โดย Support WaanX


ขั้นตอนการยืนยันตัวตน KYC


ปัจจุบัน วาฬ เอ็กเชนจ์ รองรับวิธียืนยันตัวตนสำหรับ ลูกค้าผู้มีสัญชาติไทย วิธี ได้แก่

 • การยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (หรือการทำ Dip Chip โปรดศึกษาข้อมูลในบทถัดไป)
 • การยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ซึ่งรายละเอียดจะอธิบายเพิ่มเติมในบทความนี้

 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ NDID

 

NDID (ย่อมาจาก National Digital ID) คือ บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล เพื่อขอสมัครหรือใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครใช้บริการและเป็นการยกระดับการทำธุรกรรมออนไลน์ให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

National Digital ID (NDID) Platform คือ Platform กลางของประเทศไทยในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน


เป็นระบบกลางสำหรับบริหารจัดการ Digital ID เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น การตรวจพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (eKYC) การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e Consent) เป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างระบบ Data Sharing โดยทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตามการ Data Sharing ดังกล่าวต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้


หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆของลูกค้า 

ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวมมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับ จึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่กำกับและบริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน

 

จุดเด่นของ NDID

 • ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่เปลืองทรัพยากรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเวลาและแรงงาน
 • ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และไม่ต้องมีหลาย ID
 • ยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล โดยมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน

 

ข้อควรทราบ

 • สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID บน วาฬ เอ็กซ์เชนจ์ ผู้ใช้จำเป็นต้องผ่านการยืนยันตัวตนด้วยระบบ NDID กับผู้ให้บริการรายอื่นในประเทศไทยมาก่อน

 

ท่านสามารถศึกษาวิธีลงทะเบียนของแต่ละผู้ให้บริการได้จากลิงก์แนบต่อไปนี้

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) คลิก
 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL) คลิก
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) คลิก
 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) คลิก
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) คลิก
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) คลิก
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) คลิก
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) คลิก
 • ธนาคารออมสิน (GSB) คลิก
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) คลิก


ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อเปิดบัญชีกับ วาฬ เอ็กเชนจ์ 

 

หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว 

 

 • ทำรายการบนเว็บไซต์บน PC ระบบจะแสดง QR Code สำหรับสแกนเพื่อทำรายการต่อบนเบราว์เซอร์บนมือถือ (Mobile browser) 


 • ทำรายการบนเบราเซอร์มือถือ (Mobile browser) สามารถเริ่มดำเนินการต่อได้ตามขั้นตอนด้านล่าง


A screenshot of a computer screen

Description automatically generatedบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว