การผูกบัญชีธนาคาร

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 4 มีนาคม เมื่อ 9:57 AM โดย Support WaanX

การผูกบัญชีธนาคาร


ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีท่านสามารถดำเนินการได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้


  1. เข้าสู่เมนู Settings เลือกหัวข้อ “Bank Accounts”

  1. เลือก Add new bank account

  1. เลือกธนาคาร สาขาธนาคารที่ต้องการเพิ่ม ระบุเลขที่บัญชี ชื่อบัญชี และอัปโหลดหน้าสมุดบัญชีธนาคาร โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชี WaanX เท่านั้น

หมายเหตุ:

- เอกสารภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ได้แก่ ภาพหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือภาพถ่ายจากหน้าแอปพลิเคชันธนาคาร ที่แสดงเลขที่บัญชี สาขาธนาคาร และชื่อ-นามสกุลของท่านอย่างชัดเจน

- ไฟล์รูปเป็นไฟล์ประเภท JPG หรือ PNG เท่านั้น และต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB 


  1. ระบุรหัสการรับรองความถูกต้องสองปัจจัย (2FA) 6 หลัก จากแอปพลิเคชัน Authenticator ที่ผูกไว้กับอีเมลที่ลงทะเบียน

  1. เมื่อเพิ่มบัญชีธนาคารแล้ว จะแสดงสถานะ Pending เพื่อรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่


  1. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะแสดงสถานะ Verified


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว