การแจ้งเรื่องร้องเรียน

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 29 มีนาคม เมื่อ 1:56 PM โดย Support WaanX

การแจ้งเรื่องร้องเรียน


เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์ที่จะร้องเรียนนั้นสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกทางบริษัทจึงได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนไว้หลายประการดังนี้ 

 1. ลูกค้าสามารถเข้ามาร้องเรียน ณ ที่ทำการของบริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

      โดยลูกค้าสามารถเข้ามาร้องเรียน ณ ที่ทำการของบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 
      เลขที่ 1758/4 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 10260  


    ทั้งนี้การร้องเรียนผ่านช่องทางนี้นั้น ลูกค้าต้องดำเนินการตามวันและเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น กล่าวคือ ลูกค้าสามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ทุก วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น.


 1. ลูกค้ามีหนังสือถึงบริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด

      โดยลูกค้าสามารถส่งหนังสือมายังที่ทำการบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้
      เลขที่ 1758/4 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร 10260  

  - โดยจ่าหน้าซองว่า แจ้งข้อร้องเรียน 
  - ส่งถึง หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ในกรณีร้องเรียนฝ่ายกำกับและตรวจสอบ)
 1. ลูกค้าส่งอีเมลถึงบริษัท                                 

            ลูกค้าสามารถดำเนินการร้องเรียนเข้ามาที่ อีเมล complaint@waanx.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

            - ทั้งนี้บริษัทขอความกรุณาลูกค้าใช้อีเมลที่ได้เคยลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 1. ลูกค้าร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์

            - เข้าสู่เว็บไซต์ www.waanx.com

            - เลือกหัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”


A screenshot of a computer

Description automatically generated


        - ระบุข้อมูลตามที่กำหนด และเลือกหัวข้อ “ร้องเรียน” ในเรื่องที่ต้องการติดต่อ


A screenshot of a computer

Description automatically generated


        - เมื่อระบุข้อมูลสำเร็จแล้ว กด “ส่ง” เรื่องร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 1. ลูกค้าร้องเรียนผ่าน สำนักงาน ก.ล.ต.           เว็บไซต์: www.sec.or.th 

                                                                        อีเมล: complaint@sec.or.th 

                                                                        หมายเลขโทรศัพท์: 02-033-9999 

                                                                        หรือ 1207 กด 2 (ในเวลาราชการ)

 

    ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อเท็จจริงอันมีสาระสำคัญให้ครบถ้วน เพื่อสามารถหาข้อยุติให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และบริษัทขอสงวนสิทธิในการขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารเข้ามาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ข้อมูลและเอกสารดังกล่าวบริษัทจะเก็บเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยเด็ดขาด

 

    ในกรณีที่ลูกค้าส่งข้อร้องเรียนมากนอกเหนือจากช่องทางที่ได้กำหนดไว้ในข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับข้อร้องเรียนดังกล่าว

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

เมื่อลูกค้าได้ส่งเรื่องร้องเรียบนเข้ามายังช่องทางในข้างต้น บริษัทจะดำเนินการตอบกลับลูกค้าภายใน 3 วันหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และจะดำเนินการรายงานความคืบหน้าทุกๆ 7 วันหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว