ประกาศระวังเว็บไซต์แอบอ้าง

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 14 มิถุนายน เมื่อ 2:38 PM โดย Support WaanX

ประกาศเว็บไซต์ https://xyshiqu.com/blogs/vjdjtsbj-106/ไม่ใช่เว็บไซต์ของ บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด!!! โปรดระมัดระวังในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ !!!


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด ขอแจ้งช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการ ดังนี้


  1. เว็บไซต์บริษัท ฯ มีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ www.waanx.com

  2. Official Facebook Pages คือ Waan Exchange

  3. Official Instagram Account คือ waanexchange

  4. Official Line คือ @waanx

  5. Official X (Twitter) Account คือ @waanexchange

  6. Official Tiktok คือ @waanexchange


ทั้งนี้หากท่านพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ แจ้งด้านบนนี้ สามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบได้ผ่านช่องทาง chat box หรือ support@waanx.com

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว