การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 5 กุมภาพันธ์ เมื่อ 11:46 AM โดย Support WaanX

การประเมินความเหมาะสมในการลงทุน


    คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงของคริปโทเคอร์เรนซีอย่างรอบด้าน เพราะท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน
    ลูกค้าสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จากงบการเงินและผลประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ควรพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้วย เช่น คุณภาพของการให้บริการ และการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

        ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าอาจไม่ได้รับทรัพย์สินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจครบทั้งจำนวนในทันที 

       ลูกค้าอาจบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอาจฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อความประสงค์ในการทำธุรกรรม โดยในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ในการทำธุรกรรมลูกค้าอาจเก็บไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของตนเอง และก่อนดำเนินการโอนหรือทำธุรกรรม ลูกค้าควรศึกษาวิธีการใช้งาน wallet แต่ละประเภทและวิธีการเก็บรักษา private key หรือ password เป็นต้น


อ้างอิง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สธ. 17-2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว