การปลดล็อก Two-Factor Authentication (2FA)

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 5 มีนาคม เมื่อ 9:23 AM โดย Support WaanX

การปลดล็อก Two-Factor Authentication (2FA)


    ในกรณีที่ท่านทำโทรศัพท์สูญหาย เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ หรือลบแอปพลิเคชัน หรือรหัส 2FA ออกจากเครื่อง

ท่านสามารถดำเนินการขอปลดล็อก 2FA ได้ โดยส่งคำขอปลดล็อก 2FA ที่อีเมล support@waanx.com พร้อมแนบเอกสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ภาพถ่ายเซลฟีขณะถือหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และกระดาษระบุข้อความ 


    -    “ขอปลดล็อก 2FA”

    -    ระบุอีเมลที่ลงทะเบียนกับ WaanX

    -    วันที่ปัจจุบัน


หมายเหตุ: ข้อมูลและรูปภาพของท่านจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว