การฝากเงินบาท

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 5 กุมภาพันธ์ เมื่อ 4:20 PM โดย Support WaanX

การฝากเงินบาท


ขั้นตอนการฝากเงินบาท ท่านสามารถดำเนินการได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กรณีฝากเงินน้อยกว่า 2 ล้านบาท

 1. เข้าสู่เมนู “กระเป๋าสตางค์”

 1. คลิกเลือกที่ปุ่ม “ฝาก”

 1. เลือกบัญชีธนาคาร ระบุจำนวนเงิน คลิกยอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนด และกดฝากเงิน 

หมายเหตุ: เงื่อนไขการดำเนินการ

*โอนบัญชีที่ท่านแจ้งกับ WaanX เท่านั้น

*การโอนไม่รองรับ e-wallet

*ห้ามใช้ QR code ซ้ำ

*งดโอนในช่วงเวลา 23.30 - 00.10 น.

*ไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินฝาก QR Code 1. ระบบแสดง QR Code สำหรับสแกน หรือสามารถบันทึก QR Code เพื่อทำรายการฝากเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่รองรับ


 1. สามารถตรวจสอบสถานะการทำรายการได้ ที่ปุ่ม Details


 1. เมื่อสร้างรายการฝากเงินสถานะจะแสดงเป็น WAITING


 1. เมื่อทำรายการฝากเงินจากบัญชีธนาคารสำเร็จแล้ว สถานะจะแสดงเป็น Status / ID กรณีฝากเงินมากกว่า 2 ล้านบาท

 1. เข้าสู่เมนู “กระเป๋าสตางค์”

 1. คลิกเลือกที่ปุ่ม “ฝาก”

 1. เลือกบัญชีธนาคาร ระบุจำนวนเงินมากกว่า 2 ล้านบาท และสูงสุด 10 ล้านบาทต่อครั้ง คลิกยอมรับเงื่อนไขตามที่กำหนด และกดฝากเงิน 

หมายเหตุ: เงื่อนไขการดำเนินการ

*โอนบัญชีที่ท่านแจ้งกับ WaanX เท่านั้น

*การโอนไม่รองรับ e-wallet

*ห้ามใช้ QR code ซ้ำ

*งดโอนในช่วงเวลา 23.30 - 00.10 น.

*ไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนเงินฝาก QR Code


 1. ระบบแสดงจำนวนเงินฝากที่สร้างขึ้นใหม่เพิ่มทศนิยมสองตำแหน่ง พร้อมแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารของบริษัทที่รับเงินโอน ชื่อบัญชีวาฬเอ็กเชนจ์ จำกัด – เพื่อลูกค้า 


 1. ดำเนินการฝากเงินตามจำนวนที่ระบุไว้เท่านั้นรวมถึงจุดทศนิยม

 2. เมื่อฝากเงินสำเร็จ นำส่งหลักฐานการฝาก ได้แก่ สลิปการทำรายการ มาที่อีเมล deposit@waanx.com โดยไฟล์หลักฐานการฝากที่อัปโหลดผ่านอีเมลต้องมีความละเอียดสูงและอ่านได้ชัดเจน

 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม โดยจะใช้เวลาดำเนินการ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว