การถอนเงินบาท

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 5 กุมภาพันธ์ เมื่อ 4:18 PM โดย Support WaanX

การถอนเงินบาท


ขั้นตอนการถอนเงินบาท ท่านสามารถดำเนินการได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เข้าสู่เมนู “กระเป๋าสตางค์”

  1. คลิกเลือกที่ปุ่ม “ถอน”

  1. เลือกธนาคารปลายทาง ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน และกดถอนเงิน 


  1. ระบุรหัสการรับรองความถูกต้องสองปัจจัย (2FA) 6 หลัก จากแอปพลิเคชัน Authenticator ที่ผูกไว้กับอีเมลที่ลงทะเบียน

  1. ระบุรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับทางอีเมลที่ลงทะเบียน


  1. ระบบแสดง รายละเอียดรายการถอนเงิน


  1. สามารถตรวจสอบสถานะการทำรายการได้ ที่ปุ่ม Details


  1. เมื่อรายการสำเร็จสถานะจะแสดงเป็น Status / ID


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว