การแจ้งอายัดบัญชี และปลดล็อกการใช้งานบัญชี

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 5 กุมภาพันธ์ เมื่อ 4:14 PM โดย Support WaanX

การแจ้งอายัดบัญชี และปลดล็อกการใช้งานบัญชี


    ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ขอระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราว เนื่องจากอาจจะพบธุรกรรมที่ต้องสงสัยในบัญชีตนเอง หรือสงสัยว่าบัญชีถูกเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่น หรือมีความประสงค์หยุดใช้งานบัญชีตนเองเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์ ท่านสามารถส่งคำร้องเพื่อทำการอายัดบัญชี และปลดล็อกการใช้งานบัญชีได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


การแจ้งอายัดบัญชี

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Support ที่ www..waanx.com ผ่านช่องทาง Chat Box เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่

 2. ระบุข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง และกด Start Chat

 3. เลือกหัวข้อ “จัดการข้อมูลบัญชี อายัดบัญชี ลบบัญชี” และแจ้งอายัดบัญชีกับทางเจ้าหน้าที่

 4. แจ้งข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันตัวตน

 5. เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อดำเนินการอายัดบัญชี

 6. เมื่อดำเนินการล็อกบัญชีสำเร็จ ท่านจะได้รับแจ้งผลดำเนินการผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียน


ปลดล็อกการใช้งานบัญชี

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ Customer Support ที่ www..waanx.com ผ่านช่องทาง Chat Box เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่

 2. ระบุข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง และกด Start Chat

 3. เลือกหัวข้อ “จัดการข้อมูลบัญชี อายัดบัญชี ลบบัญชี” และแจ้งขอปลดล็อกการใช้งานบัญชีกับทางเจ้าหน้าที่

 4. แจ้งข้อมูลของท่านเพื่อยืนยันตัวตน 

 5. เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียด เอกสารที่ต้องใช้ในการปลดล็อกบัญชี ได้แก่

5.1 เอกสารภาพถ่ายของท่านที่ถือบัตรประชาชน

5.2 กระดาษที่ระบุข้อความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ระบุข้อความ "ฉันต้องการปลดล็อกบัญชี Waanx" 

- อีเมลที่ลงทะเบียนกับ Waanx

- วันที่ปัจจุบัน ที่ขอปลดล็อกการใช้งานบัญชี


หมายเหตุ: รูปภาพของท่านต้องมีรายละเอียดชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้


 1. ส่งเอกสารของท่านไปที่อีเมล support@waanx.com 

 2. เมื่อดำเนินการปลดล็อกบัญชีสำเร็จ ท่านจะได้รับแจ้งผลดำเนินการผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว