การ Whitelist Wallet Address

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 4 มีนาคม เมื่อ 9:58 AM โดย Support WaanX

การ Whitelist Wallet Address


ขั้นตอนการ Whitelist wallet address ท่านสามารถดำเนินการได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. เข้าสู่เมนู Settings เลือกหัวข้อ “Wallet Address”


  1. เลือก Add whitelist address


  1. ระบุข้อมูลชื่อเหรียญ, Network, ที่อยู่กระเป๋า และชื่อกระเป๋า เพื่อบันทึกสำหรับการถอน


  1. ระบุรหัสการรับรองความถูกต้องสองปัจจัย (2FA) 6 หลัก จากแอปพลิเคชัน Authenticator ที่ผูกไว้กับอีเมลที่ลงทะเบียน


  1. ระบุรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับทางอีเมลที่ลงทะเบียน


  1. เมื่อบันทึก Wallet Address สำเร็จ Status จะแสดง Active


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว